Innan du kan få ett certifikat utfärdat så ställs en del krav på dina teoretiska kunskaper. Det är inom flera olika ämnen.

För ett flygcerifikat räcker oftast normala förkunskaper från svenskt gymnasium.

Teoriutbildningen kommer i huvudsak att ske i klubbstugan om inte annat anges.

Priser för utbildningen hittar du här.

Följande ämnen ingår i teoriutbildningen:

Ämne Antal timmar (ca)
Luftfartyg Generellt - Flygplanets konstruktion, motor- och instrumentlära.
ca 9 h
Flygningens Grundprinciper - Vad är det som gör att flygplanet kan flyga?
ca 9 h
Luftfartssystemet och Operativa procedurer - Luftrummets uppdelning, bestämmelser och procedurer
ca 18 h
Människans förutsättningar & begränsningar (Human Factors) - Flygmedicin och psykologi.
ca 9 h
Navigation och färdplanering - Karta och kompass. Det finns inga vägskyltar i luften...
ca 18 h
Meteorologi - Grundläggande om atmosfären och vädersystem. Läsa väderkartor och tolka prognoser.
ca 18 h
Flygradiotelefoni - Kommunikation mellan pilot och trafikledning, standarduttryck och bokstavering.
ca 9 h
Totalt ca 90 h

Intresseanmälan till teorikurs

Required *

 

ALLMÄNT

Lektionstid är söndagar kl. 17-20 och torsdagar kl. 18:30-21:30. Vid skrivningar så är det samling en timme tidigare.

Plats: Klubbstugan, Frölunda

 

Följande ämnen ingår i teorikursen:

LG = Luftfartyg Generellt

FG = Flygningens Grundprinciper (Aerodynamik)

MFB = Människans förutsättningar och begränsningar

LS/OP = Luftfartssystemet och Operativa procedurer

MET = Meteorologi

COM = Flygradiotelefoni

NAV = Navigation och färdplanering

HLR = Hjärt- och lungräddning

 

LÄRARE

LG, COM Jimmy Rönnqvist 0735 06 56 84
LG Fredrik Andersson 0706 48 15 54
FG Håkan Ahlström 0704 82 45 64
MFB Katja Saranen 0707 55 52 11
LS/OP Therese Hurtig 0707 26 03 54
MET, COM Richard Dahlqvist 0702 61 68 11
NAV, HLR Jan Olof Friskman 0703 14 25 52

 

  SCHEMA 2019
  Vecka
  Datum
  Tid
  Ämne
  5012 december18:30 - 21:30MET
  5015 december16:00 - 17:00Prov MET
  5015 december17:00 - 20:00COM
  0209 januari 202018:30 - 21:30COM
  0212 januari 202017:00 - 20:00COM
  0316 januari 202018:30 - 21:30LS/OP
  0319 januari 202017:00 - 20:00LS/OP
  0423 januari 202018:30 - 21:30LS/OP
  0426 januari 202017:00 - 20:00LS/OP
  0530 januari 202018:30 - 21:30LS/OP
  0502 februari 202017:00 - 20:00LS/OP
  0606 februari 202018:30 - 21:30Reserv
  0609 februari 202017:00 - 18:00Prov LS/OP
  0609 februari 202018:00 - 21:00Reserv
  0713 februari 202018:30 - 21:30Reserv