Våra flyglärare

Lokal skolchef Håkan Karlsson 0705 75 90 08
Flyglärare
Håkan Ahlström
0704 82 45 64
  Jan Olof Friskman
0703 14 25 52
  Carl Berglund
0707 17 77 93
  Håkan Karlsson 0705 75 90 08
  Katja Saranen
0707 55 52 11
  Jimmy Rönnqvist
0735 06 56 84
  Richard Dahlqvist 0702 61 68 11