Ett medlemskap i Swedish Ultraflyers börjar alltid med en ansökan via webbformuläret på vår hemsida.

Klubbmedlemskap

Årsavgift: 1050 kr

Medlemskap i SUF där del av årskostnaden om 520 kr består av ett medlemskap KSAK (riksorganisation för Sveriges flygklubbar). KSAK distribuerar tidningen Pilot Briefing varje kvartal till alla medlemmar. Klubbmedlemskap krävs för att få flyga klubbens flygplan som både pilot och som elev. Som pilot krävs även att man är ”Aktiv medlem” som beskrivs nedan.

Aktiv medlem

Engångsavgift plus månadskostnad för de medlemmar med giltigt flygcertifikat som vill flyga klubbens flygplan och elever (se mer info under "Utbildning") som vill ta flyglektioner till ett billigare timpris.
Inträdesavgift: 20 000 kr (där hälften skrivs av vid inbetalning och resterande på 5 år)

Flygpriser: Klubben har tre prisnivåer per flygtimme, beroende på vilken månadsavgift du väljer att betala innevarande år.

 Lägsta månadsavgiften kan löna sig för dig som vet att du kommer att flyga litet (brytpunkt 11 tim./år). Högsta månadsavgiften lönar sig för dig som vet att du kommer att flyga mycket (brytpunkt 27 tim./år). Låter du bli att välja, placeras du automatiskt i mellankategorin. Du kan inte ändra kategori under pågående kalenderår.

Flyga på land:

200: -/månad = 1 345:- / tim.

700: -/månad = 845:- / tim.

1 150: -/månad = 645:- / tim.

Sjöflyg:

Timpriset på sjön är 100:- högre i timmen i alla tre kategorierna.

 

Utbildning

För att påbörja en flygutbildning hos Swedish Ultraflyers måste man vara klubbmedlem. Som elev kan man även välja att också bli ”Aktiv medlem” och då betalar förutom den årliga klubbmedlemskapsavgiften även inträdesavgiften (under utbildningsperioden så slipper man betala månadsavgiften) och får ett reducerat flygtimpris. Passar den som vill fortsätta att flyga i klubbens regi efter sin utbildning. Man sparar ca 4500-6000 kr på den praktiska delen om man flyger 30-40 timmar, vilket är genomsnittstiden för att bli färdig pilot.

Under perioden som elev kan man dock välja att endast betala den årliga avgiften för klubbmedlemskap men får då ett högre timpris på skolflygningen.

Kostnader för utbildning: (priser gällande 2023)

Teoriutbildning inkl. kursmaterial: 15 500 kr
Flyglektion (60 min) (Klubbmedlem + Aktiv medlem): 1 500 kr
Flyglektion (60 min) (Klubbmedlem): 1 650 kr