Att flyga med sjöflyg och kunna nyttja vårt lands tusentals av naturliga landningsplatser i fantastisk vacker natur är en av de största frihetsupplevelser en pilot kan uppleva! SUF tillhandahåller typinflygning och utbildning i sjöflygning på vår EuroCub.


 Att flyga sjöflyg ställer stora krav på pilotens omdöme, förutseende och skicklighet, men när man väl bemästrar tekniken så är det väl värt all möda och tid man har lagt ned på att lära sig. Utöver att vara en god pilot så krävs det också att man är något utav en ”sjöman” och vet hur vindar och vatten beter sig under olika väderförutsättningar.

Den svenska sommarens idyll. Sjöflyget ett perfekt sätt att transportera sig ut till släkt och vänner för att hälsa på!


Att bemästra konsten att spaka sjöflyg är ett naturligt steg i att utveckla sig själv som pilot och i med det, mångfalt utöka sina fina upplevelser av flyg- och naturupplevelser! Kontakta gärna vår skolchef för mer information.