Vår saknade flygkamrat Mats Kornerud begravs imorgon den 26 juni kl. 13.00 i Bromma Kyrka.
Ett önskemål från familjen är att vi, genomför en formationsflygning över kyrkan i samband med begravningen. Planläggning för detta pågår just nu.