Dario Flygberg första PFT på sjö, vilken utfördes tillsammans med Håkan Ahlström.