Efter några dagar av strålande väder så har isen och tjälen i sjöflyghamnen gett med sig. Valet av helg att sjösätta kunde inte ha varit bättre. Efter att ha plockat bort gammal vass, jämnat till strandkanten, lagt ut armeringsnät och gummimattor så hoppas vi att vogen snart rullar in. Bryggan har också kommit på plats och lika så förtöjningslinorna. Hamnen känns helt enkelt redo för en lång sjöflygssäsong. 

När arbetet var så gott som färdigställt hördes ett bekant ljud ovanför. Men det är inte det planet vi väntar på i år.