En lyckad klubbträff!

I början på februari genomfördes ett repetitions seminarium i klubbstuga, i  vet ju att det vi lärde oss på grundutbildningen har en tendens att bli lite suddigt med tiden och att förändringar sker konternueligt. Därför hade Håkan Karlsson och Jimmy Rönnqvist satt ihop ett repetitionsprogram som sträckte sig över flera ämnesområden, från tekniska frågor till flygoperativa frågor.  Det var ett stort intresse och många klubbmedlemmar hade samlats vilket också gjorde att vi fick en fin dialog med många frågor och synpunkter. Alla var mycket nöjda så vi kan nog se fram emot ytterliggare seminarier av denna karaktär.

Jan-Eric Carlsson