Ännu en ny EK på Frölunda, idag Nils Hjerpe! Grattis!