SUF var representerade på Köpings Fly-in 7/5 med SE-VOF och SE-VOD. Piloter och co-piloter: Fredrik Allerstam, Håkan Karlsson, Jimmy och Elinor Rönnqvist.