Torrsättningen av SE-YVV 20 november 2004

Först litet avisning...

... sedan en smygare på översnöade stråk 34.

Kolla! det går att både taxa och svänga!

Inget fel på Einars fotarbete.

 

Snygg avslutning på sjöflygsäsongen 2004, va?

Sidan skapad 2004-11-21

 

Viktor Viktor stilstudie på Brofjärden, 2005. Foto Håkan Karlsson

sidan skapad 2005-09-17

 

Richard Karlssons bilder från SUF fly-in 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sidan skapad 2007-06-17

 

Frölunda flygfält


I den omedelbara närheten av fältet finns två bullerkänsliga områden och tidvis är belastningen hög med många flygplan i rörelse och skolverksamhet. Vi är därför måna om att all aktivitet kring vårt flygfält genomförs ansvarsfullt med så liten inverkan på omgivningen som möjligt.
Målsättningen är att med här fastställda rutiner göra detta tydligt och därigenom öka flygsäkerheten och minska intrången i de bullerkänsliga områdena kring fältet.


Flygvägar
Anflygning till fältet görs via två navigeringspunkter och trafiken för in- och utflygning separeras i höjd.


Anflygningspunkter

Skoggarn . Benämning "Skoggarn". Den största av den serie öar som ligger rakt väster om fältet. Kurs 90 grader korsar fältet i höjd med bankorset.
Skoggarn:         59.27.24 N 17.39.00 E

Skoggarn

Figur . Västra navigeringspunkten, "Skoggarn"

Kungsängens brygga . Benämning "Bryggan". Navigeringspunkten säkerställer att an- och utflygning sker i korridoren mellan de bullerkänsliga områdena.
Bryggan:          59.28. 32 N 17.45.33 E

Bryggan                 

Figur . Östra navigeringspunkten, "Bryggan"              

                                       
Höjdseparation
An- och utflygning separeras i höjd. Anflygning från navigeringspunkterna görs på 1000 fot MSL och utflygning görs på trafikvarvshöjden 700 fot MSL.

Trafikvarv
Trafikvarvet kring fältet är 700 fot MSL. Trafikvarvet för sjöflyg görs på 500 fot MSL.
För stråk 16 gäller högervarv

Stockholm/Frölunda
Position: 5927 N, 01742 E

Flygfoto