Våra flyglärare

Lokal skolchef Jan Olof Friskman
0703 14 25 52
Flyglärare
Håkan Ahlström
0704 82 45 64
  Jan Olof Friskman
0703 14 25 52
  Carl Berglund
0707 17 77 93
  Håkan Karlsson 0705 75 90 08